Як зробити договір на розробку програмного забезпечення з фізичною особою

9-23-2021

В рамках цього договору підрядник зобов’язується перед замовником виконати певну роботу і здати її результат. Замовник дає підряднику завдання, приймає результат роботи і оплачує його. Також хочемо вам порекомендувати замовити договор на разработку программного обеспечения с физическим лицом.

Договір підряду не має на увазі трудових відносин, які регулюються трудовим законодавством.

Яке відношення договір підряду має до договорів цпх

У широкому сенсі під договорами цивільно-правового характеру (цпх) слід вважати такі договори, при яких сторони, не вступаючи в трудові відносини, визначають результат роботи, майнові взаємовідносини та інші питання взаємодії. До таких договорів належать:

 • договір підряду;
 • договір оплатного надання послуг;
 • авторський договір;
 • договір оренди майна;
 • договір доручення;
 • договір комісії;
 • агентський договір.

У більш вузькому сенсі під договором цпх мають на увазі договір підряду або договір оплатного надання послуг, який укладається між організацією і фізичною особою.

Договір підряду і договір оплатного надання послуг — в чому відмінності?

Предметом цивільно-правового договору бувають або роботи, або послуги. Відповідно, коли виникає необхідність у регулюванні відносин, пов’язаних з виконанням робіт, то укладається договір підряду, а у випадку з послугами — договір оплатного надання послуг.

При цьому нерідко виникають складнощі в правильному поділі понять» робота «і»послуга». Пояснення можна знайти в ст. 38 нк рф:

 • робота-це діяльність, результати якої мають матеріальне вираження і можуть бути реалізовані для задоволення потреб організації та (або) фізосіб.
 • послуга-це діяльність, результати якої не мають матеріального вираження, реалізуються і споживаються в процесі здійснення цієї діяльності.

Ст. 780 гк рф передбачає, що за договором возмездного надання послуг виконавець зобов’язаний виконати роботу особисто (якщо інша умова заздалегідь не погоджено сторонами).

Договір підряду, навпаки, допускає можливість залучення до виконання умов договору субпідрядників. Тобто якщо виконавець захоче залучити для виконання роботи третіх осіб, то йому не потрібно буде погоджувати свої дії з замовником.

При цьому в договорі підряду може бути прямо зазначено, що виконавець зобов’язаний особисто виконати роботи (ст.706 гк рф). І якщо підрядник порушує договір, залучаючи до виконання договору підряду субпідрядника, то він несе перед замовником відповідальність за збитки, завдані в результаті такої роботи.

Відмінності договору підряду від трудового договору

Визначення трудового договору наводиться в ст. 56 тк рф.

Трудовий договір-це угода між роботодавцем і працівником, відповідно до якої роботодавець зобов’язується:

 • надати працівникові роботу згідно його трудової функції;
 • забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством та іншими нормативними правовими актами, колективним договором і т. Д.;
 • своєчасно і в повному розмірі виплачувати працівникові заробітну плату.

Працівник зобов’язується особисто виконувати трудову функцію згідно з угодою — в інтересах, під управлінням і контролем роботодавця. Також в його обов’язки входить дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють у даного роботодавця.

1 вміти чітко розмежовувати договори цпх і трудовий договір дуже важливо. Так само важливо укладати договори цпх з тими особами, з якими дійсно складаються цивільно-правові відносини, і робити це без помилок.

Численні помилки можуть стати підставою для перекваліфікації договору цпх в трудовій в ході податкової перевірки. Ініціатором перекваліфікації може стати і сама особа, з якою замовник уклав договір підряду.

Основне правило, яке діє в даному випадку: відносини замовника і підрядника регулюються цивільним кодексом. Тому при складанні тексту договору потрібно робити посилання на норми цивільного кодексу. З цього ж кодексу слід брати відповідні терміни і формулювання.

У договорі підряду, так само як і у всіх інших видах договорів цпх, не повинні зустрічатися поняття з трудового кодексу: співробітник, правила внутрішнього трудового розпорядку, відпустка, трудова функція і т. Д.

Подробиці-в статті » трудовий договір або договір цпх: як оформити співробітника на роботу?».

Як скласти договір підряду

У договорі підряду зазначаються:

 • предмет договору;
 • права та обов’язки сторін;
 • порядок здачі-приймання виконаних робіт або порядок розрахунків;
 • відповідальність сторін;
 • конфіденційність (при необхідності можна прописати окремо, але зазвичай є частиною розділу «відповідальність сторін»»;
 • розірвання договору;
 • інші умови;
 • реквізити та підписи сторін.
 • ви можете завантажити зразки:
 • договір підряду з фізособою
 • договір підряду з іп
 • договір підряду (загальний договір з фізичною особою і докладними положеннями про конфіденційність договору)

Ведення бізнесу за законом. Сервіси для іп і тов молодше 3 місяців

Подробиці

Предмет договору

 • предмет договору підряду — це не трудова функція, а виконання конкретної роботи з певним результатом.
 • як можна прописати:
 • «підрядник бере на себе зобов’язання виконати наступні роботи (точний і детальний опис робіт)».

Умова про винагороду

У договорі підряду не може міститися умова про заробітну плату. Тут діє правило про ціну роботи (ст. 709 гк рф). Вона може визначатися у вигляді приблизної або твердої кошторису.

 • на відміну від заробітної плати, яка виплачується за трудовим договором в певні терміни (два рази на місяць), винагорода за договором підряду проводиться за угодою сторін: це може бути аванс, постоплата або поетапні варіанти оплати.
 • як можна прописати:
 • » за виконану роботу замовник сплачує підряднику винагороду (вказати розмір) щомісяця на підставі акта здачі-приймання робіт».

Термін дії договору

Договір підряду відрізняється від трудового договору і терміном дії.

Трудовий договір, за винятком певних випадків, прямо передбачених трудовим кодексом, безстроковий. Укладення строкового трудового договору передбачено ст.58 і 59 тк рф.

При укладенні договору підряду сторони, навпаки, передбачають терміни виконання робіт. Більш того, для договору підряду термін є істотною умовою. Без нього договір не буде вважатися укладеним. Така позиція озвучена в п.6 інформаційного листа президії вас від 25.11.2008 № 127.

Коли термін виконання робіт закінчується, а сторони приймають рішення про продовження співпраці, договір підряду переукладається.

Як можна прописати:

Зазвичай термін дії договору підряду прописується в розділі «інші умови». Наприклад, так: «цей договір набуває чинності після підписання його сторонами і діє до…».

Відповідальність за договором підряду

При заподіянні шкоди майну замовника підрядник повинен відшкодувати збитки. Причому потерпіла сторона має право вимагати як повного відшкодування завданих збитків, так і відшкодування в меншому розмірі.

Нерідко в договір підряду включаються умови про пені або штрафи в разі прострочення у виконанні зобов’язань якоїсь із сторін. Відповідальність замовника зазвичай пов’язана з простроченнями виплат, а відповідальність підрядника — з недотриманням термінів здачі робіт.

У трудовому договорі, навпаки, не можна встановлювати штрафні санкції. Трудовий кодекс передбачає виключно дисциплінарну відповідальність працівника, а матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди обмежується зазвичай середнім місячним заробітком (ст. 241 тк рф).

 • як можна прописати:
 • » за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством російської федерації.
 • підрядник несе відповідальність перед замовником за порушення термінів виконання робіт у розмірі … Від вартості робіт за цим договором за кожен день прострочення».

Забезпечення матеріалами, інструментами для роботи

Коли людина влаштовується на роботу за трудовим договором, то всім необхідним його забезпечує роботодавець. Це передбачено трудовим кодексом.

Підрядник зазвичай всім необхідним забезпечує себе сам. Хоча договір підряду може передбачати, що всі інструменти та обладнання представляються замовник